ទប់លែងឈ្នះ ! ថៃ បិទខេត្តបូរីរម្យ មួយហេីយដេីម្បីការទប់ស្កាត់ ការឆ្លង វីរ៉ុស កូរ៉ូណា (Covid 19 )
ស៊ីហៀង
- 6565

ថៃ ៖ ការបិទនេះបានចូលជាធរមានភ្លាមៗហើយអាចធ្វើទៅបានក្រោមបទបញ្ជាសុខភាពចាប់តាំងពី Covid-19 ត្រូវបានប្រកាសថាជាជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់កាលពីខែមុន។ សេចក្តីប្រកាសផ្តល់អំណាចដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសហើយលោកអភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីអនុវត្តអំណាចរបស់គាត់។ ប្រភព ៖ Bangkok post


សម្រួលដោយ ៖ Aplus Cooc