លោក វិល្លាម បានមានប្រសាសន៍ថា តាំងពីកេីតមកមិនដែលឃេីញទេរូបព្រះបាទជ័យវវ្ម័ន រចនាបទបែបនេះ...
ស៊ីថា
- 1072

អ្នកវិភាគសង្គមវ័យក្មេង លោក វិល្លាម បានលើកឡើងថា "តាំងពីកេីតមកមិនដែលឃេីញទេរូបព្រះបាទជ័យវវ្ម័ន រចនាបទបែបនេះ ។ ប្រហែលគេទេីបអាប់ដេតថ្មីហេីយ គេប្ដូរតំណែងពីស្ដេចមកត្រឹមជាអ្នកបម្រេីឬយ៉ាងណា ? ដូចជាប្រមាថពេកហេីយ"។

ប្រភព៖ William Guang

Loading...