ជួយលើកទឹកចិត្ត ស្នាដៃកូនខ្មែរផង បងប្អូនទាំងអស់គ្នា!!! ល្បីរូបភាពដ៏អស្ចារ្យ អំពីខ្មែរទាំងនេះយូរហើយ ទើបតែដឹងថា ម្ចាស់ស្នាដៃឯក វ័យក្មេងចឹងសោះ...
វាសនា
- 29063

ល្បីរូបភាពដ៏អស្ចារ្យ អំពីខ្មែរទាំងនេះយូរហើយ ទើបតែដឹងថា ម្ចាស់ស្នាដៃសាច់ឯងសោះ Sorn DaVid ??? សង្ហារ ហើយថែមទាំងមានទេពកោសល្យណាស់ប្អូន ! "បង្ហោះសិចស៊ី អ្នកស៊ែរងាប់ចោល! បង្ហោះល្ខោនខោល អ្នកស៊ែររត់បាត់" អាចារ្យធំ។ មិនបាត់បង់ទេ បើយើងទាំងគ្នាស្រលាញ់ និង មានការផ្សព្វផ្សាយវាបន្ត នេះគឺជាសិល្បៈរបស់ខ្មែរ មិនមែនជារបស់ប្រទេសណាមួយឡើង។ ខ្ញុំស្រលាញ់សិល្បៈរបសខ្មែរ ខ្ញុំស្រលាញ់បែបផែនរបស់ខ្មែរ។ ល្ខោនខោលខ្មែរ រចនាដោយៈ Sorn DaVid ៕

Loading...