ផ្ទុះរូបភាពស្លាកស្នាមដៃរីកដុះដាលពេញហ្វេសប៊ុក ហើយចំពោះមនុស្សស្រីជំងឺនេះ វាមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរទេ នេះជាវីធីលុបបំបាត់..
សីហា
- 3688

ឥឡូវស្នាមនេះបានរីករាលដាលពេញ FB ហើយចំពោះមនុស្សស្រី វាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេ វាជាជំងឺសើរស្បែកប៉ុណ្ណោះ...ហេតុផលមកពីការប្រើប្រាស់ឡេអោយសដោយគ្មានការការពារពីពន្លឺថ្ងៃ??កុំថាឡើយដៃ រាងកាយ ជើង ក៏អាចកាត់វាបានដែរ ហើយណា១ស្រុកយើងក្តៅទៀតចឹងវាពិបាកនឹងរកវិធីការពារ ❤️។

??ដូច្នេះហើយ វិធីងាយៗសំរាប់លុបបំបាត់ស្នាមនេះគឺ : ប្រើប្រាស់ឡេដែលធ្លាប់ប្រើជាប្រចាំវិញ ហើយត្រូវប្រើសារ៉ូមការពារផង ???ចេញដំណើរទៅក្រៅត្រូវពាក់ស្រោមដៃអោយបានជិតល្អ ??❤️​​​ការខាត់ស្បែកតាមធម្មជាតិ១សប្តាហ៍ ២ដង ?❤️? ធ្វើបែបនេះប្រហែលជា១សប្តាហ៍ទៅ២សប្តាហ៍វានឹងបាត់ស្នាមនេះហើយ ❤️? សាកល្បងទាំងអស់គ្នាណា❤️? Create by : Pich Khunabee❤️