មិនបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះអ្នកពិតជាមិនដឹងរហូតហើយ ហេតុអ្វីអាមេរិកសម្រេចទម្លាក់គ្រាប់បែកបរម៉ាណូនៅជប៉ុន....(មានវីដេអូ)

(១៤/០៥/១០២៨) កម្មវិធី DNT ស្រាយអាថ៌កំបាំង ហេតុអ្វីអាមេរិកសម្រេចទម្លាក់គ្រាប់បែកបរម៉ាណូនៅជប៉ុន អាមេរិកលួចផលិតគ្រាប់បែកបរម៉ាណូតាំងពីពេលណា ហើយអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកជួយផលិតឱ្យអាមេរិក...???? បើចង់ដឹងទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា កុំភ្លេចស៊ែរចែកមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកបានមើលផង ។ [caption id="attachment_57865" align="alignnone" width="1500"]

PHOTO: EAST NEWS/ROGER VIOLLET
Guerre 1939-1945. DeuxiA?me anniversaire de la LVF. D??fil?? sur les Champs-Elys??es. Paris, ao??t 1943. LAPI-16749[/caption]
[caption id="attachment_57871" align="alignnone" width="630"]
30th March 1965: American civil rights campaigner Martin Luther King (1929 - 1968) and his wife Coretta Scott King lead a black voting rights march from Selma, Alabama, to the state capital in Montgomery. (Photo by William Lovelace/Express/Getty Images)
black
&
white;format
landscape;Personality;Marches
&
Demonstrations;American;North
America;EXP
1965
2090
FR
34A;ES
P/KING/REV
MARTIN
LUTHER;[/caption]
ប្រភពៈ Khmer Apsara Magazine