ល្បីថ្មីទៀតហើយបងប្អូន...បុរសម្នាក់ដើរចូលមក ហើយក៏លើកអាអូនថា គីឡូប៉ុន្មាន រួចក៏ធ្វើសកម្មភាពតែម្តង...(មានវីដេអូ)
ស៊ីថា
- 939

ចូរប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃមិញកូនខ្ញុំទៅទិញការ៉េញាំនៅម៉ាត មិនដឹងជាចោរនឹងមកពីណាវាជិះគ្នា2នាក់ ម្នាក់ចុះមកចាប់លើកកូនខ្ញុំហើយសួរថា អាអូនឯងគីឡូប៉ុន្មាន ពេលវាលើកហើយវាបន្លំយកទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំពីហោប៉ៅទៅបាត់ នឹងវាយកតែទូរស៏ព្ទ ចុះបើលើកក្មេងឡើងម៉ូតូទៅបាត់តើទៅរកនៅណាវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សំរាប់ក្មេង តូចៗ។

មានវីដេអូ៖ ប្រភព៖ Ly Keang

Loading...