ម្ដាយម្នាក់ចិញ្ចឹមកូន៦នាក់រស់ តែកូន៦នាក់ចិញ្ចឹមម្ដាយតែម្នាក់មិនរស់ទេ បើអាណិតជួយស៊ែរបន្ដផង...លោកយាយវ័យ៨៧ឆ្នាំរស់នៅម្នាក់ឯង គ្មានប្រាក់ទិញអង្ករដាំបាយ ទិញម្ហូបហូបឡើយ !
ណារ៉ា
- 20099

សូមបងប្អូនដែរមានចិត្តសប្បុរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយដល់លោកយាយអុឹមអាយុ៨៧ឆ្នាំមានកូន6 នាក់ តែកូនៗទាំងអស់នោះមិនបានមេីលថែរក្សាម្ដាយទេ ទុកអោយលោកយាយនៅម្នាក់ឯង ដាំបាយហូបម្នាក់ឯង គ្មានម្ហូបគ្មាលុយ រាល់ថ្ងៃមានអ្នកជិតខាងជួយដងទឹក អោយសំឡ ម្ហូប ហេតុអ្វីមិនជួយចិញ្ចឹមម្ដាយ ហេតុអ្វីក៏ទុកអោយគាត់ពិបាកមេសសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចែករំលែកក្តីស្រលាញ់ដល់លោកយាយម្នាក់$2ឬ$3ក៍បានតាមសទ្ធា លោកយាយនៅកាន់ទ្រងឃុំតានី អង្គជ័យ កំពត។ Call 0967353120ឬប្អូនមុី010616415 Cetdit:My sophorn

Loading...