ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលស្បូនធ្លាក់ឈាម ធ្លាក់ឈាមច្រើនៗក្រោយឆ្លងទន្លេ ជុះឈាម នោមឈាម
ណារ៉ា
-

ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនស្បូនធ្លាក់ឈាម ធ្លាក់ឈាមច្រើនៗក្រោយឆ្លងទន្លេ ជុះឈាម នោមឈាម! រុក្ខជាតិឱសថនេះអាចជួយបាន! ស៊ែរចែកអ្នកជំងឺនេះបានដឹងផងទុកដូចធ្វើបុណ្យដែរ! ព្យាបាលជំងឺ៖ ស្បូនធ្លាក់ឈាម ធ្លាក់ឈាមច្រើនៗក្រោយឆ្លងទន្លេ ជុះឈាម នោមឈាម

រុក្ខជាតិឱសថ ៖ ក្ដួចស្វិត
ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ មើមកំរិតប្រើ៖ យកមើមឆៅ10g-15gស្ងោរផឹកសំរាប់មួយថ្ងៃ។
[caption id="attachment_115567" align="aligncenter" width="300"]
SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/caption] [caption id="attachment_115568" align="aligncenter" width="300"]
SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/caption] [caption id="attachment_115569" align="aligncenter" width="300"]
SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/caption] [caption id="attachment_115570" align="aligncenter" width="300"]
SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/caption] [caption id="attachment_115571" align="aligncenter" width="300"]
SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/caption] **សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។ សម្រួលអត្ថបទដោយៈ អ៊ាង សុផល្លែត ឯកសារយោង៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា