សូមជួយស៊ែរបន្តផង!!! ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ជំងឺខាន់លឿងលើទារក
ណារ៉ា
-

ជំងឺខាន់លឿងលើទារក គឺជាការកើតឡើងនូវពណ៌លឿងនៅលើស្បែក រឺភ្នែករបស់ទារក។ ជាធម្មតាលើសពីពាក់កណ្តាលនៃទារកទើបនឹងកើតអាចមានខាន់លឿង ដែលស្តែងឡើងនៅថ្ងៃទី២ ឫទី៣ រួចបាត់ទៅវិញនៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយកំណើត។ ១) មូលហេតុអ្វីបានជាទារកកើតខាន់លឿង? ដោយសារតែថ្លើមទារកទើបនឹងកើតនៅមានភាពខ្ចី ដែលមិនអាចបំលែង ឬបញ្ចេញសារជាតិម្យ៉ាងហៅថា ប៊ីលីរុយប៊ីន ដែលជាផលិតផលមួយបាន ក្រោយពីគ្រាប់ឈាមក្រហមបែក រឺស្លាប់។

២) តើក្រុមគ្រួសារធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដឹងថាទារកមានខាន់លឿង? ត្រូវចេះសង្កេតមើលពណ៌សម្បុរទារក រឺផ្នែកពណ៌សនៃគ្រាប់ភ្នែកទារក (ករណីធ្ងន់ធ្ងរ) ដែលប្តូរទៅជាពណ៌លឿង។ ៣) តើខាន់លឿងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកឬទេ? ពិតជាអាច ប្រសិនបើកម្រិត ប៊ីលីរុយប៊ីន ក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេក។ គ្រោះថ្នាក់អាចធ្វើអោយទារកស្លាប់ ឬពិការភាព ប្រសិនបើមិនបានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលអោយបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។ ៤) ប្រសិនបើទារកមានខាន់លឿង តើក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើអ្វីខ្លះ? ជាទូទៅគ្រូពេទ្យនឹងវាស់កម្រិតជាតិលឿង ប៊ីលីរុយប៊ីន ជាមុនសិន ដោយប្រើឧបករណ៍ដែលមិនធ្វើអោយទារកឈឺចាប់ហៅថា ប៊ីលីហ្វ្លាស (Biliflash) ឧបករណ៍សម្រាប់តាមដានជាតិលឿងនៅស្បែក (BTC: Bilirubin Trans Cutene)។ ក្រោយពីដឹងកម្រិតជាតិលឿងហើយ គ្រូពេទ្យនឹងផ្តល់ជាយោបល់បន្ថែមលើការព្យាបាលចំពោះទារក។ ៥) តើខាន់លឿងត្រូវព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច? ប្រសិនបើគ្រូពេទ្យរកឃើញកម្រិតជាតិលឿងឡើងខ្ពស់ខ្លាំង គេអាចដាក់ទារកអោយសំរាកព្យាបាលដោយកាំរស្មីពន្លឺពណ៌ខៀវ។ កាំរស្មីពន្លឺនេះនឹងជួយទារកសម្រួលក្នុងការបញ្ចេញនូវជាតិប៊ីលីរុប៊ីន។ ៦) តើទារកទទួលរងនូវការឈឺចាប់ ឬផលប៉ះពាល់ដោយការព្យាបាលពីកាំរស្មីពន្លឺ ឬទេ? មិនមានទេ ការព្យាបាលដោយបញ្ចាំងកាំរស្មីពន្លឺជាការព្យាបាលមួយដែលមិនមានការប៉ះពាល់ និងការឈឺចាប់នោះទេ។ “ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីភាពបម្រែបម្រួលមិនធម្មតារបស់ទារក គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់មាតាបិតាគ្រប់រូប មុននឹងឈានដល់ការពិគ្រោះ និងប្រឹក្សាជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា។ ”។