អត់អាណិតកូនទេអី... ក្មេងប្រុសម្នាក់ ត្រូវបានម្តាយ យកមកទម្លាក់ចោលនៅម្តុំ ទួលសង្កែចោល ដោយគ្មាន...
ស៊ីថា
- 946

បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក របស់ Ah Phorn បានរៀបរាប់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមរបស់គាត់ថា "ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានត្រូវម្តាយ យកមកទម្លាក់នៅម្តុំទួលសង្កែ អ្នកម្តាយអើយក៏ចិត្តដាច់ម្លេះ"។

ប្រភព៖ Ah Phorn