ចុចស៊ែរកុំស្ដាយថ្ម...រកបានហើយឱសថព្យាបាលជំងឺពិស !
ណារ៉ា
- 1096
មានមនុស្សជាច្រើនបានកើតជំងឺខែ្មរយើងហៅថាជំងឺពិស ហើយមានអ្នកខ្លះកើតជម្ងឺនេះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផង។ * វិធីព្យាបាលជម្ងឺពិសនេះគឺ៖ ១-ស្លឹកទាបបាយ យកត្រួយ ២-ស្លឹកត្របែក យកត្រួយ ៣-ស្លឹកសាវម៉ាវព្រៃវល្ល៏ៗ យកត្រួយ
** ទាំងបីមុខនេះយកលាងទឹកអោយស្អាតបុកជាមួយគ្នា ហើយយកទៅត្រាំជាមួយទឹកដូងខី្ចចំនួន៥នាទីរួចច្រោះយកទឹកមកផឹកក្នុង ១ថ្ងៃ អោយបានពីរទៅបីដូង វានឹងបណ្តេញពិសយ៉ាងឆាប់រហ័សមានប្រសិទ្ធភាព។ ផឹកពេលព្រឹកអោយអស់ដូងមួយ ដល់ថៃ្ងម៉ោង១ ផឹកបន្តទៀត ដូងមួយអាចផឹកពីរដងរយៈពេលមួយម៉ោងឬពីរម៉ោង។ មានអ្នកប្រើវិធីនេះព្យាបាលបានមនុស្សជាសះច្រើននាក់ហើយ វាមានប្រសិទ្ធភាពមែន!
ចែករំលែកបន្តពីលោក៖ Bunthoeun Ouk
Loading...