ស្អាតៗណាស់ ! សកម្មភាពខ្លះៗថ្ងៃដំបូង នៃកម្មវិធី The Month of love របស់ម៉ាកនាឡិកាដៃ Ice-Watch
សីហា
- 1697

យើងបានដឹងហើយកម្មវិធី The Month of love របស់ម៉ាកនាឡិកាដៃ Ice-Watch បានប្រកាសអោយអ្នកគ្រប់គ្នាទៅសរសេរការជូនពទៅកាន់មនុស្សសំខាន់របស់ដើម្បីទទួលបានកាដូរ Freeពីក្រុមហ៊ុន ។

ហើយថ្ងៃនេះផ្ទាល់ជាថ្ងៃដំបូងរបស់សកម្មភាពមួយនេះ ដែលមានមនុស្សចូលរួមកុះករគួរសមក្នុងកម្មវិធី ។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ICE SOLAR 2021 ទើបតែប្រកាសចេញក្ដៅៗ នៃត្រកូល Ice-Watch កាន់តែមានរូបរាងស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ និងមានភាពទាន់សម័យ មានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស ហើយត្រូវបានរចនាឡើងតម្រូវទៅតាមចំណូលចិត្ត និង​សម​ស្រប​ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសម័យឌីជីថលនេះ។

ចង់ដឹងមានសកម្មភាពអ្វី សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា ៕