មាតាបិតាសូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ក្មេងម្នាក់ លេបកាក់ លេបម្ជុលចូលពោះ រយៈពេល៣ខែហើយ ទើបបញ្ចូនមកមន្ទីរពេទ្យ លុះពេលនេះ…(មានវិដេអូ)
សីហា
-

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ #ផ្នែកថតឆ្លុះព្យាបាលជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ នៃ#មន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី៧ (គន្ធបុប្ផាទី3) ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើការឆ្លុះ #ចាប់យកកាក់ចេញពីបំពង់អាហារ និងម្ជុលចេញក្រពះ លើកុមារពីរនាក់ ។

ករណីទី១ គឺជាកុមារា អាយុ៣ឆ្នាំ មកពីស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចូលមកសម្រាក នៅអគារសង្រ្គោះបន្ទាន់ទី២ ដោយសារ#បានលេបកាក់ចូលក្នុងបំពង់អាហាររយះពេល៣ខែ, ដោយសារឪពុកម្តាយរបស់កុមាររូបពុំមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរ ទើបធ្វើឲ្យគាត់មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការមកទទួលការព្យាបាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីទី២ គឺជាកុមារា អាយុ១១ខែ មកពីស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប បានចូលមកសម្រាក នៅអគារសង្រ្គោះបន្ទាន់ទី១ ដោយសារ#បានលេបម្ជុលចូលក្នុងក្រពះរយះពេល១២ម៉ោង។

សូមអរគុណដល់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ផ្នែកឆ្លុះក្រពះពោះវៀននៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី ៧ ខេត្តសៀមរាប (គន្ធបុប្ផាទី ៣)។

ការព្យាបាលទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃសំរាប់មនុស្សទាំងអស់ដោយគ្មានការរើសអើង។

សូមអរគុណ #ចំពោះការគាំទ្រ និង#ការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលភាគច្រើនជា ប្រជាជនស្វីស និង ប្រជាជនកម្ពុជា។

សូមអរគុណដល់មូលនិធិគន្ធបុប្ផា #Dr.med.Beat Richner ប្រទេសស្វីសនិង មូលនិធិ គន្ធបុប្ផាកម្ពុជា៕