ចង់ដឹងអត់ថា ពេលនេះសុខភាពក្មេងៗទាំង១២នាក់នោះយ៉ាងណាហើយ ហើយពេលនេះតើពួកគាត់កំពុងធ្វើអ្វី? តោះទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា...
- 1758

លោកអ្នក ពិតជាចង់ដឹងថា តើសុខភាពរបស់ក្មេងទាំង១២នាក់ និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់នេះ ស្ថិតនៅក្នុងអាការៈបែបណាហើយមែនទេ? តោះៗមកមេីលវីឌីអូខ្លី ផ្លូវការចេញពីស្តីការនាយករដ្ធមន្ត្រី វីឌីអូក្មេងៗនឹងលោកគ្រូបង្វឹក នៅដេកពេទ្យប្រាឆានុក្រោះឈៀងរៃ ???? (សំខាន់ពួកគាត់និយាយថា I love you all ថែមទាំងសញ្ញា ដៃ។

តោះទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ប្អូនទាំងអស់គ្នា៖ ប្រភព៖ Jet Li Niroth