តើពពួក មនុស្សភពក្រៅ​ មកដល់ភពផែនដីយើងហើយមែនទេ ក្រោយឃើញមនុស្សយើង ថត Selfie ជាមួយអេលៀន...​(មានវីដេអូ)
សីហា
- 13113

ទំព័រហ្វេសប៊ុក 泰國潮流 Thaiin បានបង្ហាញរូបភាពដោយប្រើកម្មវិធី AI ដើម្បីបង្កើតរូបភាពពិត។ ដោយការក្លែងធ្វើស្ថានភាពរបស់មនុស្សជាច្រើន រស់នៅ និងរួមរស់ជាមួយមនុស្សក្រៅភព ហើយនេះគឺជាពេលដែលមនុស្សសុំថតរូប Selfie ជាមួយមនុស្សភពក្រៅ។ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្មតិកម្ម វា​ហាក់​ដូចជា​មិត្តភាព​ដ៏​ល្អ​មួយ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពី​ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ និងមន្ទីរបញ្ចកោន ដល់​វេន​ទីភ្នាក់ងារ​អវកាស​ណាសា ម្តង​ដែល​ចាប់អារម្មណ៍​ចង់​សិក្សា​ពី​បាតុភូត​ចម្លែក​នៅលើ​អាកាស ដែល​គេ​ប្រទះឃើញ ហើយ​ដែល​គេ​ហៅកាត់ជាភាសា​អង់គ្លេស ថា “UFO”។

នៅក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​កាលពីថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ អ្នកទទួលខុសត្រូវ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ណាសា បាន​ប្រកាស​បើក​ការស៊ើបអង្កេត​ជាផ្លូវការ លើ​បាតុភូត​ចម្លែក​ក្នុងអាកាស ដែល​គេមិនអាច​ពន្យល់ និង​មិនអាច​កំណត់​អត្តសញ្ញាណបាន។

រហូតមកដល់​ពេលនេះ គេនៅមិនទាន់​រក​បាន​ភស្តុតាង​ណា​ដែល​បង្ហាញ​ថា បាតុភូត​ចម្លែក UFO មាន​ប្រភពចេញមកពី​មនុស្ស​ក្រៅភព។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់​លោក​Thomas Zurbuchen សមាជិករដ្ឋបាល​ម្នាក់​របស់​ណាសា គេ​ក៏គ្មានភស្តុតាង​ណាដែល​អះអាង ថា នៅក្នុង​បាតុភូត​ចម្លែក​នោះ គ្មានជីវិត​រស់នៅ​ដែរ។ ទាក់ទង​នឹងវត្តមានមនុស្សក្រៅភព ណាសា ធ្លាប់​បាន​ ស្រាវជ្រាវ​កន្លងមក​នៅក្នុងទីអវកាស ដូចជាសិក្សា​លើ​ទម្រង់តូចល្អិត នៅលើ​ភពព្រះអង្គារ ឬ​សញ្ញា​មកពី​ភពផ្សេងទៀត​ក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ជាដើម។ ប៉ុន្តែ នេះជា​លើកទី ១ ដែល​ណាសា​ស្រាវជ្រាវ​រក​មនុស្ស​ក្រៅភព នៅលើ​ផែនដី៕

តោះចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖